Amber vzw
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Steun Amber, samen in actie!

Onze missie

De missie van Amber vzw is het vergroten van de ontplooiingskansen van kinderen, jongeren en gezinnen in problematische leef- en opvoedingssituaties door het bieden van kwaliteitsvolle mobiele begeleidingen. 

Contextbegeleiding (CB) ondersteunt gezinnen met kinderen (0 - 25 jaar) die moeilijkheden ervaren op vlak van opvoeding of communicatie in het gezin. De ondersteunende module conflicthantering (CH) is een ambulant aanbod voor opvoedingsfiguren in (hoog)conflictueuze (gezins)situaties. Opvoedingsfiguren gaan hier aan de slag met onderlinge communicatie, het hanteerbaar maken van conflicten en er wordt stil gestaan bij het effect van de conflicten op de kinderen. De begeleiders van CBAW ondersteunen jongeren tussen 17 en 25 jaar die omwille van hun situatie zelfstandig (gaan) wonen. Samen met de begeleider bekijkt de jongere stap voor stap hoe hij/zij het nieuwe zelfstandige leven zo goed mogelijk vorm kan geven, waar mogelijk en bij voorkeur in verbinding met zijn netwerk.


We zetten als organisatie op verschillende manieren in om de gepaste huisvesting voor onze jongeren te voorzien en hun te helpen bij hun eerste stappen naar zelfstandigheid door het aanbieden van een startpakket, een buddy te voorzien, een doorgangsstudio te voorzien.... De ingezamelde middelen zullen hiervoor aangewend worden. 

Hoe kan je ons helpen te helpen

  • Doneer via de donatieknop onderaan en steun onze jongeren en gezinnen met: •1 uur vertalen door tolk: € 48 • Didactisch begeleidingsmateriaal: € 40 • Vrijetijdsbesteding kind: € 60 • Aankoop schoolmateriaal: € 20 • Kampje kind: € 80
  • Organiseer zelf een actie
  • Kom naar onze "HOOP kunst" op 10, 11 en 13 februari, een kunsttentoonstelling op Amber vzw waarbij we een platform creëren voor onze jongeren en gezinnen, ons netwerk, alsook professionele kunstenaars om hun talenten te tonen. Dé kans om een mooi werk te kopen! Of er gewoon van te genieten, samen met een hapje, een drankje, achtergrondmuziek of een live mini-concertje van onze jongeren. Volg het programma op onze FB of website!
Samen met uw hulp, maken we samen het verschil.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ons via
  • Onze website: www.ambervzw.be
  • Via telefoon: 016/235094
  • Via mail: info@ambervzw.be
  • Onze facebookpagina: Amber vzw
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Steun deze organisatie
Title