Broeiklas vzw
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Steun Broeiklas vzw, samen in actie!

Onze missie

Broeiklas biedt studiebegeleiding aan lagere schoolkinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen. Door hun gezinsomstandigheden hebben kinderen school- en/of taalachterstand of dreigen ze leerachterstand op te lopen, slaag- en onderwijskansen te missen of vroegtijdig de school te verlaten. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Door in te zetten op talentontwikkeling, positieve bekrachtiging en erkenning van de talenten van kinderen worden de slaagkansen en de schoolloopbaan van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen bepaald door hun talenten en niet door de sociale, economische of culturele achtergrond van het gezin waarin ze opgroeien. Op deze manier kan het kind een verhoogde weerbaarheid hebben en later de eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien. De studiebegeleiding gaat door op maandag en donderdag van 17u tot 18u en zaterdag van van 10u tot 11u en van 11u15 tot 12u15. Tijdens de schoolvakanties is er momenteel nog geen studiebegeleiding.


Onze doelstellingen

 • Lagere schoolkinderen: Broeiklas zet in op een verhoogde weerbaarheid van kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinssituaties. Kinderen leren zelfstandig werken in Broeiklas en krijgen tips om een studiemethode te ontwikkelen. Broeiklas streeft ernaar om de taal- of leerachterstand van begeleide leerlingen weg te werken en te voorkomen, om hun onderwijs- en slaagkansen te vergroten en zodoende het vroegtijdig schoolverlaten te beperken. 
 •  Ouders: Broeiklas wil de schoolparticipatie van ouders verhogen door ouders actief te betrekken in het studiebegeleidingstraject van hun kind(eren). Broeiklas geeft ouders na de studiebegeleiding praktische tips die ze thuis kunnen toepassen. Het doel is om ouders zelfredzamer te maken zodat zij in de toekomst hun kind zelfstandig kunnen ondersteunen in hun studies. 
 • Vrijwilligers: Broeiklas wil bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers door vormingen aan te bieden, erkenning te tonen voor hun engagement. Broeiklas wil inspelen op de verschillende motivaties van vrijwilligers. 
 • Studenten: Broeiklas wil studenten laten kennismaken met onze doelgroep. Studenten bewust laten stilstaan bij het eigen referentiekader en dit plaatsen binnen de aanwezige diversiteit in Broeiklas. 
 •  Samenwerkingsverbanden: Ondersteuning, vorming en ervaringsuitwisseling van Aalsterse verenigingen kan zorgen voor het verhogen van de toegankelijkheid voor kwetsbaren gezinnen 


Bij wat kan je ons helpen?

 •  Aankoop didactisch materiaal: Verschillende educatieve boekjes, oefenboekjes en educatieve spelen worden aangeschaft. Ze worden gebruikt door leerlingen die klaar zijn met het huiswerk of met het leren van de leerstof. 
 • Aankoop vieruurtje voor leerlingen: Elke leerling krijgt een gratis drankje, een stuk fruit of een koekje om de nodige energie te behouden tijdens de studiebegeleiding.
 •  Organisatie van vormingen: Broeiklas VZW organiseert verschillende vormingen voor vrijwilligers en ouders. Honoraria voor experten die de vormingen geven. 
 • Vrijwilligerserkenning: Broeiklas kan rekenen op een 50tal vaste vrijwilligers. Zij komen regelmatig studiebegeleiding geven aan onze kinderen. Onze vrijwilligers doen dit op geheel vrijwillige basis. Meermaals per jaar proberen wij onze vrijwilligers te bedanken door hen in de bloemetjes te zetten: een kerstkaartje, een foto in een kader, een plantje… Wij zijn steeds op zoek naar creatieve ideetjes om hen te bedanken! 
 • Aankoop laptops: De samenleving wordt steeds digitaler, ook in de onderwijswereld. Het komt steeds vaker voor dat leerkrachten huiswerk meegeven op de computer via het online platform ‘Bingel’. Niet alle kinderen beschikken thuis over een computer. Om deze kinderen optimaal te kunnen begeleiden bij hun huiswerk, heeft Broeiklas nood aan een aantal laptops. 
 • Huur lokalen Gendarmerie: De kost bevat de huur van de klaslokalen op de tweede verdieping van de Gendarmerie waar de studiebegeleiding plaatsvindt. Alsook de huur van de bureauruimte op de gelijkvloers voor de projectcoördinator. 
 • Personeelskosten: Salariskosten voor de projectcoördinator en kosten die hiermee gepaard gaan zoals de aansluitingskosten bij het sociale secretariaat en andere verplichte organisaties zoals de organisatie bevoegd voor het handhaven van het welzijn op de werkvloer.

Hoe kan je ons helpen te helpen

 • Doneer via de donatieknop onderaan.
 • Organiseer en dien je fondsenwervingsactie in
 • Schrijf je in en doe mee met 1 van onze acties onderaan
Samen met uw hulp, maken we samen het verschil.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ons via

Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Steun deze organisatie
Title