CAW Oost-Brabant
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Steun CAW Oost-Brabant, samen in actie!

Onze missie

CAW Oost-Brabant biedt eerstelijnshulp aan mensen met welzijnsvragen en problemen: advies, info, lang of kortdurende begeleidingen met of zonder opvang voor iedereen. Het CAW wil: • mensen versterken om zelf op te komen voor hun rechten en hun problemen zelf aan te pakken. • nieuwe hulpverleningsmethodieken ontwikkelen rond specifieke thema’s of vragen. • hulpverlening toegankelijker maken voor mensen die moeilijk aansluiting vinden. • problemen of thema’s signaleren naar het brede publiek, welzijnspartners en het beleid. • diensten stimuleren om op een andere manier om te gaan met kwetsbare groepen, met aandacht voor de hele context • antwoorden vinden op nieuwe maatschappelijke problemen. • inspelen op signalen en aanbevelingen van welzijnspartners in de regio. De hulp die het CAW biedt is gratis en vertrouwelijk.

Hoe kan je ons helpen te helpen

  • Help mee om onze projecten voor de meest kwetsbare mensen uit onze samenleving te realiseren en doneer via ons giftenplatform www.ikgeefomeenander.be 
  • Organiseer en dien je fondsenwervingsactie in
Samen met uw hulp, maken we samen het verschil.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ons via Greet Monstrey, greet.monstrey@cawoostbrabant.be 
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Steun deze organisatie
Title