Steunpunt Kinderepilepsie vzw
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Steun Steunpunt Kinderepilepsie vzw, samen in actie!

Onze missie

In België leven naar schatting 4500 kinderen waarvan de epilepsie niet onder controle geraakt met medicatie. Medicatieresistente epilepsie kan desastreuze gevolgen hebben en beïnvloedt de levenskwaliteit van het kind en het gezin aanzienlijk. 

Het Steunpunt Kinderepilepsie vzw ondersteunt getroffen gezinnen. We organiseren contactmomenten voor (groot)ouders en broers en zussen (gezinsdag, workshops, praatnamiddagen...), bieden praktische ondersteuning (proefproject babysitdienst; uitleendienst aanvalsdetectie-apparatuur), stellen relevante informatie beschikbaar (facebook, website, nieuwsbrief...) en werken aan bewustwording bij het grote publiek omtrent de impact die medicatieresistente kinderepilepsie kan hebben. Sinds 2021 investeren we ook in (de ondersteuning) van wetenschappelijk onderzoek


Hoe kan je ons helpen te helpen

  • Doneer via de donatieknop onderaan.
  • Organiseer en dien je fondsenwervingsactie in
Met uw hulp, maken we samen het verschil voor gezinnen met een kindje met ernstige epilepsie. 

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ons via

Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Steun deze organisatie
Title