OKIDOO
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Steun OKIDOO, samen in actie!

Onze missie

Het bevorderen van een positieve emotionele ontwikkeling bij kinderen, waarbij ze aandacht en respect voor zichzelf en anderen opbouwen teneinde te evolueren naar stabiele intelligente volwassenen. 

We zijn een VZW die zuil overstijgend werkt. De focus ligt op coaching van kinderen die lagere school lopen in de regio van Oostende, waar diverse multiculturele scholen aanwezig zijn. V.Z.W. Okidoo werkt aan het bevorderen van een positieve emotionele ontwikkeling bij kinderen waar dialoog centraal staat. De focus ligt in het opbouwen van aandacht en respect voor zichzelf en anderen, leren tot rust komen en gevoelens te benoemen. Het doel is kinderen weerbaarder maken wat een positieve invloed heeft op hun eigenwaarde. We zijn 13 jaar geleden gestart in 1 lagere school in Oostende, ons project wordt uitgebreid en loopt ondertussen in 12 lagere scholen. Drie coaches geven de sessies in de klassen. 

Hoe kan je ons helpen te helpen

  • Doneer via de donatieknop onderaan.
  • Organiseer en dien je fondsenwervingsactie in
  • Schrijf je in en doe mee met 1 van onze acties onderaan
Samen met uw hulp, maken we samen het verschil.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ons via
  • Onze website: www.okidoo.be
  • Via telefoon: 059/26.73.69
  • Onze facebookpagina: www.facebook.com>okidoostende
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Steun deze organisatie
Title